• รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามเส้นทางและงบประมาณ
  • รับจัดประชุม สัมมนา พร้อมกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์
  • รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Team Building เช่น Sport Day / Walk Rally / Car Rally / Bus Rally  โดยวิทยากรมืออาชีพ 
  • บริการรถเช่าพร้อมคนขับ รถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง , รถตู้  Toyota , รถบัสพัดลม 
  • ท่านสามารถสำรองที่นั่ง Nok Air 1318 , Air asia 02-515-9999 , TG 02-356-1111
  • แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ 
  • รับจัดงานเลี้ยงปีใหม่ และงานเลี้ยง งานบุญ ทุกประเภทครบวงจรกว่า 30 บรรยากาศ ให้ท่านเลือก
  • จัดหาสถานที่ และพาดูงานครบวงจร ทุกหน่วยงานราชการ , อบต. , อบจ. , สก. ,  สข. , บริษัท , ห้าง , ร้าน ...


 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย